Musikk i film

Musikken som er i filmer spiller en stor rolle i filmen. Man bruker musikk for å skape en bestemt stemning i filmen og den understreker vanligvis bestemte handlinger og situasjoner i filmen. Samspillet mellom lyd og bilder er enormt viktig og det er ofte musikken som avgjør hvordan en scene skal oppleves.

Music-Movie

Det er musikken som gir filmen en god rytme. Det betyr ikke at musikken må gå i ett med filmen slik at man ikke merker at den er der. Filmmusikk har nemlig aller størst innvirkning dersom den motsier det som skjer på skjermen. Et godt eksempel på slik filmmusikk, som også kalles paradoksal musikkbruk, er i filmen Schindlers liste. I bildet får vi se at nazistene slakter ned mennesker som om de var dyr og bakgrunnsmusikken er et jødisk barnekor som synger. Musikken understreker poenget ved videoen.

Man bruker også filmmusikk til å plassere filmen i en bestemt tidsepoke. Kjente musikalske toner vil gjøre at tilskueren umiddelbart plasserer filmens tid og sted, men noen ganger brukes dette også helt motsatt for å skape et enda sterkere inntrykk. Et eksempel på det er at eldre musikk, som for eksempel klassisk musikk, kan brukes i moderne sammenhenger for å skape spenning og kontraster.

Go to Top